Idade Contemporánea

Por Inés Aguín Ares

Os inicios

Comezou a finais do século XVIII. Cos seguintes acontecementos:
 • Revolucións políticas, en moitos países as persoas empezaron a revelarse contra as monarquías absolutas, a máis importante foi a Revolución francesa. Comexou en 1789 cando a xente do común empezou a esixir os mesmos dereitos ca os grupos privilexiados.
 • Revolución industrial, a invención da máquina de vapor, as primeiras fábricas, o desenvolvemento do ferrocarril e todos estes acontecementos fixeron florecer o comercio.

Transformacións do século XIX

 • Aparición de réximes políticos parlamentarios, o poder dos reis reduciuse e pasou a máns dos representantes dos cidadáns. Nalgúns países a monarquía absoluta foi substituída por una república.
 • O avance da industrialización, no século XIX os tallleres artesáns foron remplazadas por grandes fábricas.
 • Os cambios na organización da sociedade, no século XIX os donos das fábricas e os grandes propietarios de terra formaban as clases altas, e os campesiños e os traballadores das fábricas formaban as clases baixas.

Século XX e XXI

 • Avances técnicos, a invención de máquinas e o aproveitamento de novas fontes de enerxía como a electricidade permitiron o desenvolvemento industrial.
 • Avances nas comunicacións, como o teléfono ou internet, e nos transportes, como o avión ou o automóbil.
 • Tamen se produciron grandes avances políticos e sociais.
 • Hoxe moitos países teñen réximes políticos democráticos.

En españa

Evolución política

 • A Idade Contemporánea comezou en España en 1808, cando Napoleón Bonaparte, que gobernaba en Francia conquistou o país.
 • O pobo Español revelouse e comezou a Guerra da Independecia contra os franceses.
 • Creuse un goberno parlamentario en España durante a guerra e creouse a primera constitución que foi aprobada en Cádiz en 1812.

Despois da vitoria contra os franceses en 1814

 • O rei Fernando VII anulou a Constitución de Cádiz e restableceu a monarquía absoluta.
 • En 1833 subiu ao trono a súa filla Isabel II, e estableceu unha monarquía parlamentaria, só os cidadáns máis ricos podían votar.
 • En 1868 estalou unha revolución que ampliou os dereitos políticos dos cidadáns.
 • En 1873 estableceuse unha república que solo durou un ano.
 • En 1874 restaurouse a monarquía parlamentaria que acabou recoñecendolle o voto a todos os homes.
Big image

Transformacións económicas e sociais

A economía española caracterizouse polos seguintas aspectos:


 • A importancia da agricultura.
 • Unha revolución industrial tardía e lenta. Había fábricas en Cataluña e o País Vasco, en Andalucía e Asturias a minaría desenvolveuse moito.
 • A revolución dos transportes, a partir de 1850 construíronse as primeiras liñas de tren.
 • A finais do século apareceron clases sociais, como a burguesía e a clase obreira.

Cultura e arte do século XIX

Produciuse unha gran difusión da cultura escrita, aumentou o número de lectores e a publicación de libros e xornais. Xurdiron importantes xornalistas como Larra, poetas como Bécquer e Zorrilla, ou novelistas como Carín e Pérez Galdós.


Creáronse novos estilos arquitectónicos:

 • Neoclasicismo, tiña os elementos da arte clásica de Grecia e Roma.
 • Arquitectura do ferro, o material empregouse para levantar grandes edificios.


Tamén se crearon novas formas de arte, o cine e a fotografía.

España no século XX

As primeiras décadas

Entre 1900 e 1936, España viviu unha época de grandes cambios e transformacións. Destacaron:

 • Un intenso e rápido desenvolvemento industrial, a partir de 1900 había máis produción e traballo nas fábricas e apareceron novas industrias.
 • Grandes cambios sociais, aumentou a emigración do campo á cidade.
 • Graves problemas políticos, a monarquía parlamentaria non solucionou os problemas e producíronse numerosas folgas e protestas.


En 1931 proclamouse a Segunda República:

 • Estableceuse un sistema de goberno democrático, todos os cidadáns tiñan os mesmos dereitos e as mulleres obtiveron o dereito ao voto.
 • Puxéronse en marcha grandes reformas sociais para melloras as condicións de vida. En 1930 produciuse unha grave crise económica que causou problemas sociais.

Big image

Guerra Civil e ditadura

En 1936 un grupo de militares rebelouse contra a República e estalou a Guerra Civil.

O conflito durou ata 1939 e causou moitos mortos e graves perdas económicas.

Tras a vitoria dos rebeldes Francisco Franco impuxo unha ditadura.


Esto supuso moitos cambios:


 • Suspendeu as liberdades e os dereitos políticos.
 • Foi un periodo de atraso económico que durou ata a década de 1960.
La dictadura franquista

Século XXI

Transición e comerzos

En 1975 morreu o xeneral Franco, e Xoán Carlos I foi proclamado rei de España.


A partir dese momento:


 • Iniciouse a Transición democrática durante a que se restableceron as liberdades e os dereitos políticos en España.
 • En 1978 os representantes dos cidadáns aprobaron a Constitución.
 • Produciuse unha gran modernización económica e social de España. Creceron os servicios, os comercios e a educación.
 • En 1986 España integrouse na Comunidade Económica Europea, a actual Unión Europea.
Big image

Arte e cultura no século XX

O inicio do século coñécese como a Idade de Prata, por ser un periodo de esplendor cultural, en que destacaron:

 • Desenvolvemento da literatura, os autores da Xeración do 27.
 • O traballo de importantes científicos.
 • A adoptación de novos estilos artísticos como o cubismo, en que destacou Picasso, e o surrealismo, como Dalí.