המלך שלמה והדבורה

מיכאל מלמד ז'2

.

באחד מן הימים, שכב לו המלך

שלמה, תחת תאנה בגנו, בכדי לנום

בצהרים.


בסביבה עברה דבורה, וללא כל אזהרה,

התיישבה על אפו של המלך ופרקה את

זעמה.


המלך קפץ ממקומו, זעק מכאבים,

ביקש להביא אליו את כל החרקים,

ואלה הגיעו לשם בתוך כמה רגעים.


הדבורים זמזמו, כולם צווחו,

עד אשר רקע המלך ברגלו

וצעק "הס!". ברגע זה נפלה

דממה והמלך התחיל לספר

את דבריו.


המלך חיפש את האשם בתוך הקהל הרחב,

ומשם התקרבה דבורה קטנה שהתביישה במעשיה.

המלך רגז, אך הדבורה התעקשה שתכפר על כך,

ולמרות זאת, גורשה מן הממלכה.