VEHICLE RECOL.LECTOR

De les Deixalles Espacials

VEHICLE PER AJUDAR A NETEJAR LES DEIXAIES ESPACIALS

EXPLICACIÓ SOBRE AQUEST PROBLEMA DE LES DEIXALLES

Aquestes escombreries espacials tenen origens i tamanys molt diversos, desde satèl·lits al complet a diminuts fragments metàl·lics o de pintura.

EXPLICACIÓ MÈTODE ESCOLLIT

Consisteix en un vehicle espacial que recull la escombraria i després la porta a la estació base

PROMOTORS QUE HAN DUT A TERME AQUEST MÈTODE

Els promotors que han creat aquest mètode n'han sigut 3:

-La companyia MacDonald

-La companyia Dettwiler

-La companyia Asociados

AVANTATGES, INCONVENIENTS DE AQUEST MÈTODE

Els avantatges de aquest mètode son:

-Amb la tecnologia que hi ha avui en dia ja es podria iniciar aquest projecte

-Aquest projecte podria evitar accidents molt greus

Els inconvenients de aquest mètode son:

-El gast econòmic és molt elevat

-Per poder recullir tota la escombreria farien falta molts viatges