Zer da IKT?

informazioa komunikazioa eta teknologia. Zer da?

Zer da IKT?

Bi ezanai ditu. "Informazioaren teknologiak" normalean erabiltzen da komputorako edozein era. Lizentziatura programa baten modura esn nahi du ikasleak duten prestaketa asetzeko komputo,eskolak... eta edozein organizazio mota

IKT-ren abantailak

Abantail handiak ditu adibidez edukazio eta osasunean aureraketak. Potenziatu pertzonak, aktore sozialak, ONG-ak... Sare sozialen bidez.Ikasketa interaktiboa eta distantzian hezkuntza...

Baina au bakarrik da ondo erabiliz gero.

IKT-ren desabantailak

Pibatizazio Gutzi, aislamendua, Fraudea, lanpostuak gutzitu...

baina hau bakarrik gertatzen da teknologia erabiltzen ez dakizulako.

Zer dira Sare terminalak?

informazioa eta komunikaziorsa sarbideak dira hiritarrentzat informazioaren gizartera. Adibidez: Mugikorrak,telebistako sareak