Situatie in de kerk

Tijdens de Reformatie

De Paus

De Paus was de baas volgens de Katholieke kerk, de opvolger van Jezus en verving hij de plaats van de Heere Jezus. De Paus was de machtigste man in Europa. Zelfs machtiger dan koningen en keizers. Maar nergens in de bijbels stond nergens dat de kerk machtig moest worden.
Big image

Maarten Luther

Maarten Luther was een Duitse monnik, hij weidde zijn hele leven aan God. Op een dag ging hij naar Rome en hij was erg ontevreden over hoe het er daar aan toe ging, omdat er relikwieën op straat werden verkocht en er werd bijvoorbeeld ook belooft dat je korter in het hellenvuur hoefde te leven als je een bepaald iets kocht of deed.


Maarten Luther kwam in opstand. Hij schreef 95 stellingen op die hij niet goed vond aan de kerk en hing die aan de kerk muren, hierop reageerde de Paus boos en hij schreef een brief aan Luther dat hij zijn stellingen terug moest nemen, maar Luther verbrandde de brief.


De keizer van Duitsland was het ook niet eens met Luther en hij regelde een vergadering in het plaatsje Worms. Hij beloofde Luther niet te vermoorden

Big image

Calvijn en zijn insitutie

Het bekendste werk van Calvijn is de institutie. De eerste uitgave van van de institutie komt uit in 1536, het tweede deel komt uit in 1539 en de definitieve uitgave komt uit in 1559. Het bevat ruim 80 hoofdstukken. In de Institutie staat dezelfde volgorde als in de apostolische geloofsbelijdenis. Calvijn schreef nog veel meer brieven en ook een verklaring van de hele bijbel.


Een groot deel van de institutie gaat over de drie-enige God dat komt omdat Calvijn zijn Institutie heeft opgebouwd rondom het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


In de tijd van Calvijn waren er veel mensen die niet in de Drie-enige God geloofden, maar voor Calvijn is er geen twijfel aan. Calvijn leegt uit dat er niks over in de bijbel staat, maar dat de personen wel ieder apart in de bijbel staan. Hij zegt dat de Drie-enige god iets is dat voor ons met ons verstand niet te begrijpen is.

Big image

calvinisme

De gemiddelde Nederlander heeft bij het woord calvinisme geen positieve gevoelens,

veel mensen denken bij de naam Johannes Calvijn en het woord calvinisme vooral aan hard werken en zuinig omgaan met geld.


In de tijd dat Calvijn in Genève woont gaat het daar in die tijd economisch heel erg goed.

Er was genoeg werk voor het groeiende aantal inwoners van de stad.

Maar als mensen veel geld verdienen willen ze graag laten zien dat ze rijk zijn.

In Genève was je vanaf je geboorte ingedeeld in een van de 2 stammen de hoge of de lage.

dus kwamen er wetten die ervoor zorgde dat overdreven dure feesten en cadeaus verboden werden.

maar voordat Calvijn kwam waren er al een paar van die wetten maar Calvijn heeft wel invloed gehad.

Calvijn werd zelf als gierig beschouwd maar als hij dat hoorde moest hij ervan lachen.


Big image

Johannes Calvijn, Het leven van een hervormer.

Calvijn werd geboren in Noyon, een stad ten Noordoosten van Parijs. Calvijn leeft in een gezin van 6 kinderen, maar hij is de meest begaafde. Zijn vader genaamd Girard Cauvin. doet zo goed mogelijk zijn best om Calvijn goed op te voeden. Calvijn krijgt niet alleen maar normaal onderwijs, maar ook krijgt hij les van kinderen van een adellijke familie in Noyon. Girard Couvin wil namelijk graag dat zijn zoon later in de Rooms-Katholieke kerk gaat werken. De moeder van Calvijn nam hem altijd mee naar de kerk, maar zij stierf op vroege leeftijd.


Toen Calvijn 14 was gaat hij naar het gymnasium van het college de la Marche in Parijs. Hij krijgt geld via een kerkelijke studiebeurs, die had zijn vader namelijk geregeld. Toen veranderde Calvijn zijn voornaam, hij heette eerst Jean, maar hij veranderde het in Johannes. Later gaat Calvijn naar een andere college: Het college de Montaigu. In 1528 is

Calvijn klaar met zijn studie, maar dan heeft zijn vader ruzie met de kerk, waardoor hij niet meer wil dat Johannes voor de kerk gaat werken.


De vader van Calvijn wil dat hij rechten gaat studeren, daarom stuurt hij hem naar Orleans, maar Calvijn is niet geïnteresseerd in de rechtenstudie. Hij houdt zich liever bezig met het lezen en bestuderen van de bijbel. Ook bestudeert hij geschriften van Filosofen. Een jaar later gaat Calvijn naar Bourges, daar ronde hij zijn rechtenstudie af.


In 1531 wordt Calvijn weggeroepen uit Bourges naar Noyon want zijn vader is ziek. Op 26 Mei overlijdt hij. Nu kan Calvijn zijn eigen studie kiezen. Hij gaat dan Letterkunde en Filosofie studeren.

Big image

Rooms-Katholieke kerk

In de Rooms-Katholieke kerk zijn gebouwen rijk versierd. De beelden helpen de mensen de verhalen van God te onthouden. De Paus regeert de kerk vanuit Rome. De Paus is degene die het bepaalt. Zoals wie de Bisschop wordt. De verschillende priesters krijgen een gemeente aangewezen.

De priesters verbinden je met God.

De diensten zijn in de Rooms-Katholieke kerk in het Latijn, er zingt een koor en de gemeente geeft vaste antwoorden in het Latijn. De bijbel is er ook in het Latijn en Grieks.

Er zijn ook vijf Sola's

De bijbel kan goed uitgelegd worden door de Paus en Bisschoppen.

Geloof en goede werken leiden tot rechtvaardiging.

Iedere zondaar kan redding verdienen.

Maria, de heiligen en Priesters kunnen als tussenpersoon dienen of redding bieden.

God, de kerk en de Paus verdienen eer.

De bijbel kan goed uitgelegd worden door de Paus en Bisschoppen.

Geloof en goede werken leiden tot rechtvaardiging.

Iedere zondaar kan redding verdienen.

Maria, de heiligen en Priesters kunnen als tussenpersoon dienen of redding bieden.

God, de kerk en de Paus verdienen eer.