Keuzedelen

uitleg

Expressief talent - K0152

Met het keuzedeel Expressief talent leert de beginnend beroepsbeoefenaar eigen talenten op expressief/creatief terrein te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Voorbereiding hbo - K0125

Dit keuzedeel beschrijft de hbo-vaardigheden als oriëntatie, informatieverwerking, samenwerking en reflectie in de hbo-context.

BSO 8 tot 12 jaar - K0611

In dit verdiepende keuzedeel komen de volgende specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de opvang en ontwikkeling van oudere kinderen (8 tot 12 jaar) binnen de BSO aan de orde.

Jeugd- en opvoedhulp - K0159

Verwerven van studievaardigheden gericht op sociaal-agogische studie in het hbo; - Ondersteunen: jeugdigen individueel en in een groep; -van het systeem bij de opvoeding; - Afstemmen met andere jeugd- en opvoedhulp-professionals.

Instroom pabo aardrijkskunde - K0049

Dit keuzedeel bevat de instroom eisen ‘aardrijkskunde’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student voor op de landelijke ingangstoets pabo aardrijkskunde.

Instroom pabo geschiedenis - K0050

Dit keuzedeel bevat de instroom eisen ‘geschiedenis’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student voor op de landelijke ingangstoets pabo geschiedenis. Het keuzedeel bevat vakspecifieke vaardigheden en kennis

Instroom pabo natuur & techniek - K0051

Dit keuzedeel bevat de instroom eisen ‘natuur en techniek’ die gelden voor toelating die tot de pabo. Het keuzedeel bereidt de student door middel van vakspecifieke vaardigheden en vakspecifieke kennis voor op de ingangstoets pabo