למידה מבוססת פרויקטים PBL

אודליה מלמד וקארן דונר אשר - קורס מנחים למורים מובילים תשע"ו

סיפור מסגרת

בית ברל הינו מוסד אקדמי המקדם חינוך למשמעות.

בשנים האחרונות אנו עדים למספר רב של לומדות המגיעות לספסל הלימודים במכללת בית ברל לאחר הקמת משפחה, (בגיל מבוגר יחסית).

במשוב מחצית עם בלומדות התברר כי רבות מהן נמצאות בלחץ משני בשל תפקידן כסטודנטיות ואמהות.


בשיחה איתן עלו הקשיים הבאים:

1. הסתירה בין גישות החינוך העדכניות שהסטודנטיות נחשפות אליהן, לבין גישת החינוך המסורתית בגני הילדים בהם מתחנכים ילדיהן.

2. הצורך להסיע את ילדיהן לגן הנמצא במרחק רב מהמכללה.

מצב זה מקשה עליהן להיות פנויות ללמידה.

..................................................................................................................................................................................

כיצד לדעתכם ניתן לשפר את התנאים כך שהאמהות תהיינה פנויות ללמידה?

.................................................................................................................................................................................

פרויקט טוב הוא פרויקט שמקבל מחמא"ה:

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Project Based Learning: Explained.