בעיית המים בישראל

חקר - בעיית המים בישראל

משבר המים בישראל

ענו על השאלות הבאות

1. בעקבות

2.חעכחעלכחל