Ziekte van parkinson

Door: Wouter Visser en Krisie Kingma

Wat is de ziekte

Een groot deel van de problemen worden veroorzaakt door een tekort aan dopamine in de hersenen. Dit tekort ontstaat door het afsterven van dopamine producerende zenuwcellen in de zwarte kernen van de hersenen, deze kernen worden ook wel substantie nigra genoemd. Waarom dit gebeurd is nog niet bekend. Elementen die een rol kunnen spelen in dit proces zijn veroudering van de hersenen door toenemende leeftijd. Een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen. Dopamine is een neurotransmitter, deze stof zorgt voor de overdracht van een impuls tussen een axon en een dendriet.

Symptomen en verloop

  • - Rust tremor: Trillen wanneer je in rust bent.
  • - Rigiditeit: Stijfheid
  • - Vermoeidheid
  • - Masker gelaat: Uitdrukkingsloos
  • - Akinesie: Bewegingsarmoede
  • - Obstipatie: Vertraagde darmwerking
  • - Depressiviteit
  • - Spraak en communicatieproblemen
  • - Isolement


De ziekte is progressief. Klachten beginnen vaak geleidelijk, meestal aan een kant en nemen na verloop van tijd meestal toe, in willekeurige volgorde. Vroege symptomen zijn moe en zwak gevoel, moeite met schrijven, tremor in de arm, een voet die opeens op ‘slot’ gaat. De ontwikkeling en de snelheid van de ziekte en de symptomen verschillen per persoon.

Big image

Behandeling

De ziekte is niet te genezen. De behandeling richt zich vooral op het verminderen van de klachten. De behandeling is vaak een combinatie tussen medicijnen, voldoende beweging en gezonde voeding. Een veelgebruikt medicijn is Levodopa. Dit wordt in je hersenen omgezet tot dopamine om het tekort weer aan te vullen. Als de klachten heel heftig zijn, kan men kiezen voor een hersenoperatie. Een stereotaxie. Hier wordt een specifiek gebied van de hersenen uitgeschakeld of gestimuleerd door zwak stroom waardoor bepaalde klachten verdwijnen.