N.F.S Grundtvig af Christian

Grundtvig er en Forfatter, digter, sangskriver og teolog

Grundtvig's barndom og liv

N.F.S. Grundtvig blev født i 1783 som yngste søn af Johan Grundtvig og Catherine Marie Grundtvig.
Da han var 9 år gammel blev han sendt til Thyregod ved Vejle for at blive forberedt på latinskolen. Her blev han i 6 år og da han var ca. 15 år blev han optaget på latinskolen i Aarhus.

Grundtvigs eget liv var mindre regelret. Det var dramatisk og fuld af omskiftelser. Han blev gift tre gange. Først med Elisabeth Christina Margrethe Blicher (Lise Blicher), derefter Ane Marie Elise Toft (Marie Toft) og til sidst Asta Tugendreich Adelheid.

døde i 1872
Grundtvig's forfatterskab

Hvad skrev Grundvig?

To slags tekster har haft enestående betydning: Hans skoleskrifter og hans salmedigtning. Hans salmedigtning var længe under vejs. Hans første salme af betydning "De hellige tre konger", de hellige tre konger" ændrede han senere til "Dejlig er den himmel blå". Som jo er meget kendt idag og brugt i alle salme bøger.Hvorfor er Grundtvig speciel?

Han har været forfatter, skolelærer, politiker, salmeskriver og så er han blevet gift tre gange, og det er ret meget for den tid han levede i.