per que es important l'aigua?

Io, Mariona, Patrick, Joel M

Per que es important l'aiguaP

L'aigua no només és important per sobreviure, sinó que també ,és el motor de la terra. Sense ella no podriem viure, la industria no funcionaria, no podriem cultivar o rentar-nos.

L'aigua a dosrius

A Dosrius, hi han quatre tipus de aigues: la de poligon, la de muntanya, la de poble i la de granja.

Resultats de la nostra mostra

Resultat:

El resultat obtingut es de 7-8 es a dir que es normal, com mes vaixos siguin els numeros mes acid sera l'aigua o el fluid que mesurem