כתיבה יצירתית בכיתה ב'

עבודת הגשה בקורס רכזות חינוך לשוני תשע"ה / מאיה מימון

שלב ראשון - זיהוי הצורך מהשטח / תפקודי הלומד

הרקע: התלמידים נחשפו למבנה של כתיבת סיפור בעקבות תמונות ברצף.

המצב בשטח: התלמידים נהגו לכתוב סיפורים בעקבות תמונות, אך הבחנתי שבכתיבתם עדיין חסרות רגשות והיכולת לתאר את התמונות הייתה מאוד מינימלית.

לעתים עלו תחושות מהתלמידים של לכתוב סיפור ולסיים. אין רצון להשקיע.

המטרה: להכניס עניין לכתיבה, לתת אחריות ללומדים, להראות להם את היכולת הנפלאה שלהם בכתיבה.

מעורבות ורלוונטיות בתהליך הכתיבה

שלב שני - חיפוש אחר פתרון "יצירתי" המתבסס על ערך, מעורבות ורלוונטיות

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/LemidaMashmautit/Arachim/

בדרכי לחדר מורים נתקלתי בערימה של חוברות ישנות של פיקוד העורף.

עיינתי וחשבתי לעצמי...

הייתה לי תחושה של הארה.

החוברות מצוירות, צבעוניות.


א. שימוש חוזר בחוברות - ערך ללומד ולחברה

ב. כל תלמיד קיבל חוברת וכתב את שמו והכניס למגירה - פיתוח אחריות ללמידה (התפתחות רגשית / ערך ללומד)

ג. איתור התמונות בכוחות עצמם - מהווה למידה פעילה

ד. התלמיד ינמק מדוע בחר בתמונה זו - מעורבות תוך דגש על הבעת דעה בכתב או בע"פ תלוי ביכולת הלומד ובאינטראקציה מול הלומד. (שונות בהוראה)

ה. תלמידים קיבלו רעיונות זה מזו בקבוצה, במליאה ובזוגות - מעורבות תוך שימת דגש על אינטראקציה בין הלומדים

ה. שימוש במחוון "פנס הקסם" להערכת תהליכי העבודה שלהם - התפתחות קוגנטיבית

התחושות בשטח היו נפלאות, התלמידים היו מגויסים למשימה. התוצרים הוכיחו שיש להם יכולת גבוהה יותר בתהליכי הכתיבה, המשימה התאימה בדרישותיה לכלל התלמידים, נקבעה שעה שבועית במערכת של כתיבה יצירתית. התלמידים הביעו אהבה גדולה לנושא ולכתיבה. הרגישו שהם סופרים ושיש להם יכולת טובה לכתוב.

מידע על הכיתה : ב'3, 31 תלמידים, 2 תלמידי שילוב, כיתה מאוד הטרוגנית, קבוצה גדולה של תלמידים הזקוקים לאתגר בלמידה ועניין, מאוד נבונים. לצד קבוצה של תלמידים שזקוקים לתיווך. בדרך זו אני יכולה להגיע לכלל התלמידים. לעתים יש קבוצה שאתה אני יושבת ומביעים דעה על התמונה שנבחרה. יש קבוצה אחרת שבה אנו בודקים עם המחוון מה קיים / חסר ומנסים לשנות.

Big image
Big image