האחר הוא אני

יחידה המטפלת בנושא השונות

ביחידה זו תלמידו ותתיחסו לנושא השונות

האחר הוא אני סרט
לשנות את פרדיגמת החינוך