אמנות חזותית - השתלמויות

השתלמויות מפמ"ר אמנות חזותית - שנה"ל תשע"ו