Rama Yazma

רמה יאזמה - צילום, הנחיית קבוצות ויוזמות בתחום הצילום

Big image
Big image

פרויקט צילום - "שקופים": אודות עובדים זרים בתל אביב

Big image

פרוייקטים:

השתתפות בתערוכה במוסררה:

Big image
Big image

"אמא רוקדת על חלקת הקבר שלה"

זה 12 שנה אני מגיע בכל שנה אל חלקת הקבר של אבי, לרב אדישה לעיתים נרגשת, פעם, דומעת הרבה מתגעגעת. עסקתי באין, בלא קיים, בזה שעמו לא ניתן עוד לשוחח.

ובכל פעם קורצת אלי חלקת הקבר שרכשה אימי במיטב כספה עת פטירתו של אבי.

לועגת לי, מעוורת אותי, מכה בי בפחד שיום אחד תפתח את פיה ותקח אליה את הדבר היקר לי מאד את הדבר הברור לי מאליו, שתמיד שם עבורי – את אימי.

את אמא צילמתי בטבעיות רוקדת על חלקת הקבר שלה בעודי עוסקת בפרידה מאבי .

התמונה מכילה את החיים והמוות, את המאניה והדפרסיה, את כוחות החיים שיש לאימי לחייך, לצחוק ולשמוח – ללא פחד מהמוות האינסופי.

אני לומדת מאימי להתבונן בחיים בעיניים מחייכות ומבינה שאת היש הזה אני רוצה לחבק בשתי ידי כמה שרק ניתן.

אימי ביקשה ממני לתלות את התמונה בסלון ביתה – אני סרבתי, אני חושבת שכאן בתערוכה יש לה בהחלט מקום.

"דבר נפלא מאד שהלא מודע של אדם אחד יכול לפעול על זה של אדם אחר בלא לעבור דרך המודע" (פרויד)

מהעיתונות - אודות אוצרות ותערוכות קבוצתיות:

Big image

פרוייקטים מצולמים לגיל השלישי:

Big image

במטבח של סבתא - צילומים בבתי האוכלוסיה הוותיקה לטובת הפקת ספר בישול

Big image

צילום תערוכה עבור העמותה למען הקשיש חדרה "לזרום עם החיים"