יום בטיחות בדרכים

בית ספר ארלוזורוב

...

איך חוצים את הכביש ?

כללי חציית הכביש

כלל ראשון : עוצרים ליד שפת המדרכה

מעבר חצי ה

מרומזר- לא מרומזר