Androidi ja iOS'i võrdlus

Matthias Rimm

Töö Eesmärk

  • Uurida Androidi ja iOS'i vahelisi erinevusi


  • Kas õpilaste arvamus operatsioonsüsteemidest kattub kriitikute omaga

Põhjused

  • Vaidlused tuttavate vahel


  • Huvi üldise arvamuse vastu

Ülevaade

  • Töö koosnes kriitikute ning küsitluses osalenud inimeste arvamustest
  • Enamikel valdkondadel kattusid kriitikute ning õpilaste arvamused
  • Kriitikute ja õpilaste arvamus ei olnud kooskõlas kiiruse ja personaliseerimise valdkonnas
  • iOS'i kasutavaid telefone peeti kiiremaks ja võimekamaks kui Androidi
  • Personaliseerimise valdkonnas oli õpilaste arvamusel mõlemad OS'id võrdsed

Järeldus

Androidi sügavamad personaliseerimise võimalused ei ole tähtsat kasutajatele


Apple'i tooteid peetakse võimekamateks