EL MEU INSTRUMENT

JULIANA MESSEGUÉ ANDRÉS 1R B

ELS MEUS MINIBONGOS

Jo he creat uns minibongos amb materials reciclats, els quals pertanyen a la família dels membranòfons.


PASSOS SEGUITS PER CONSTRUIR-LO:

Per fabricar-lo, he fet servir els següents estris:

- Un tub de silicona buit

- Una llauna de cervesa buida

- Guants de làtex

- Cinta aïllant

(També he fet servir cinta de doble cara i llana per decorar-lo)

Els passos que he seguit per a l'elaboració són els següents:

1- Primer, he extret els extrems del tub de silicona i la llauna de cervesa.

2- Després he retallat dos quadrats dels guants de làtex.

3- A continuació, he tensat cada un dels quadrats en un dels extrems del tub i de la llauna.

4- Ho he subjectat bé al cos de cada cilindre amb cinta aïllant.

5- Els he lligat els dos entre si per tal de que sol formessin una sola peça.

6- Per finalitzar, he pegat la cita de doble cara i hi he enrotllat la llana per sobre de tal forma que quedi ben fics.

DE QUÈ ESTÀ CONSTITUÏT L'INSTRUMENT?


L'instrument està constituït per dos tubs amb una membrana en un extrem i ajuntats entre si.


COM ES PRODUEIX EL SO D'AQUEST INSTRUMENT?


El só d'aquest membranòfon es produeix percudint amb els dits o amb la mà una de les dues membranes. Després, la membrana vibra i aquesta vibració es va amplificant a mesura que surt per l'altre extrem del tub que estem utilitzant.

Aquí us deixo una imatge del meu instrument i un video per aprendre'l a tocar, amb l'exemple dels bongos normals.

Big image
Como tocar el Bongo