מגלי עולם

מגיש: רז פרטוש

תעודת זהות

Big image

מפת המסע של פרריננד מגלן

Big image

מכתב לחברים מתוך יומנו של מגלן

מסלול טיול

Big image
Big image

דוגמא אישית - דוד בן גוריון

בחרתי בדוד בן גוריון בערך "דוגמא אישית" - לדעתי דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. היווה דוגמא אישית בכך שעבר לגור בנגב , בשממה. אזור לא מאוכלס. הוא התיישב במקום יחד עם בני משפחתו ונקבר שם.

הוא הפריח את השממה. פיתח את הנגב ובכך הראה דוגמא אישית.

Big image