תהליך הפוטוסינתזה והנשימה התאית

מגישים: עומר אלבז ודניאל זלטמן

תהליך הפוטוסינתזה לעומת תהליך הנשימה התאית

תהליך הפוטוסינתזה

בזכות תהליך הפוטוסינתזה צמחים אינם זקוקים לתרכובות אורגניות ממקור חיצוני שנותנות להם אנרגיה מפני שצמחים מייצרים אותם בעצמם.
באמצעות אור השמש והכלורופלסטים שנמצאים בצמח בהם נמצא הכלורופיל הצמחים מייצרים לעצמם גלוקוז
שהוא מהווה מקור להפקת אנרגיה.
בנוסף בתהליך הפוטוסינתזה נפלט גם חמצן שתורם לכל היצורים החיים.

תהליך הנשימה התאית

תהליך הנשימה התאית ממש כמו בכל יצור חי משמש להפקת אנרגיה ביצורים חיים.
בזכות תהליך הנשימה התאית הצמח יכול להפיק אנרגיה לפעילות החיים שלו וכך הוא קולט את החמצן ופולט
את הפחמן הדו-חמצני לסביבה.
ההבדלים בין שני התהליכים הללו הם:
1. מטרת התהליך בתהליך הפוטוסינתזה הוא לייצר חומרים אורגנים שבהם אצורה אנרגיה כימית לעומת זאת
בתהליך הנשימה התאית המטרה היא להפיק אנרגיה מפירוק חומרים אורגנים.
2. זמן ההתרחשות בתהליך הפוטוסינתזה הוא רק במהלך היום ואילו תהליך הנשימה התאית מתרחש ביום ובלילה במשך 24 שעות ביממה.
3. בתהליך הפוטוסינתזה הצמח קולט פחמן דו חמצני דרך הפיוניות בעלה ומים מהקרקע ובזכות אנרגיית
השמש מייצר גלוקוז ופולט חמצן לסביבה בניגוד לכך בתהליך הנשימה התאית הצמח קולט את החמצן דרך
הפיוניות ומגיע למיטוכונדריה שבתאים, שם מתפרק הגלוקוז לפחמן דו חמצני ומים, ונפלט פחמן דו חמצני.

4. תהליך הפוטוסינתזה מתרחש רק בחלקים הירוקים של הצמח שבהם נימצא הכלורופלסטים למרות זאת תהליך הנשימה התאית מתרחש בכול החלקים בצמח.

כלורופיל

הכלורופיל הוא אברון הנמצא בתאי הצמח הצבוע בירוק שתפקידו לקלוט את אנרגיית האור ולהמיר אותה
לאנרגיה כימית המשמשת את היצורים לתהליכי החיים שלהם.