הזמנה לאירוע תרבות

בחסות דוקטור סתם אחד

היום המיוחד שלנו מגיע בקרוב ובכוונתנו להזמינכה

האירוע יתקיים באולמי אף אחד בשום מקום ובנוכחות אורחים מעטים

Sunday, May 15th, 9pm

באף פעם