אוטיזם

אוטיזם הוא לקות התפתחותית, מקבוצת תסמונת הספקטרום האוטיסטי

לקות זו נובעת משונות נוירולוגית התפתחותית תורשתית ומולדת

אוטיזם בתפקוד גבוה הוא ביטוי סובייקטיבי,

המתאר, על פי רוב, את מצבם של אנשים בעלי מאפיינים אוטיסטיים מסוימים, המסוגלים לתפקד בחברה, באופן כמעט נורמלי. ביטוי זה אינו מוגדר בספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי (DSM)
אוטיזם - על השוני בתפיסת המציאות אצל אוטיסטים

אוטיזם קלאסי מול שאר הקשת

בלבול המושגים "קשת אוטיסטית" ו-"אוטיזם קלאסי" נובע מהעובדה שהאוטיזם הקלאסי היה סוג האוטיזם הראשון שנתגלה ומהעובדה שההבדלים בין סוגי האוטיזם השונים לא ברורים דיים גם למומחים עצמם וזאת מסיבות מגוונות.