Personaggi Maltin

Personaggi Maltin

Dun Mikiel Xerri twieled nhar I'd-disgha u ghoxrin ta' Settembru 1738 f'Haz-Zebbug u Ghex Haz- Zebbug.Ghex fi-zmien il-kavallieri.