Кабинет број 17

МТШ "14.октобар" Краљево

Big picture

Опис

Кабинет број 17 је предвиђен за реализацију теоријских настава и вежби за машинску групу предмета. Простор је опремљен потребним радним местима за ученике и наставнике. За реализацију наставе користе се рачунар и пројекат, као и мулимедијални уређају.
Big picture

Настава

У овој учионици реализује се настава за ученике свих занимања у подручју рада машинства. Како су образовни профили осавремењени и формирани са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства, опремање учионица и сама реализација наставе прати те трендове.

Роботика

Радионице са Лего роботом изводе се у овој учионици. Током ових радионица ученици имају могућност да начу како се програмира Лего робот, при чему осим стицања знања развијају и тимски дух и креативност.
Еколошки робот

Кабинет и ваннаставне активности

У кабинету се са ученицима организују ваннаставне активности различитог типа, у зависности од потребе ученика.