TNTT WEEKLY

Week of May 22nd, 2017

Big image

PHÚT CHIA TAY

Trong niềm tin tưởng, phó thác, và cậy trông vào tình yêu thương của Chúa Kitô Phục Sinh và Đức Mẹ Maria, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến, gia đình Linh Tông gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể trước sự ra đi của linh mục Giuse Đoàn Đình Bảng. Cha Giuse Đoàn Đình Bảng là nguyên Phó Tổng Tuyên Úy ngành Nghĩa Sĩ và cũng là vị Tuyên Úy tiên khởi của Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Nam. Suốt đời hoạt động mục vụ Cha đã dành nhiều ưu ái và công sức không mỏi mệt cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngài đồng hành sát cánh với Phong Trào và tận tụy trong việc huấn luyện và giáo dục hầu xây dựng thế hệ trẻ. Trong giai đoạn đầu lúc thành lập Phong Trào trên nước Hoa Kỳ, Cha là một trong những vị Tuyên Úy tiên phong gầy dựng và tu chính Nội Quy để Phong Trào tiến đến giai đoạn vững chắc cho đến ngày hôm nay.


Vào ngày 14 tháng 05, Cha đã nhắm mắt lìa đời để lại nhiều gương sáng cho thế hệ nối tiếp. Sự ra đi đột ngột của Cha là một mất mát lớn cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nói chung và cho rất nhiều thành viên đã cùng sinh hoạt sát cánh với ngài trong thời gian ngài hoạt động trong Phong Trào nói riêng.


Kính mời quý Cha Tuyên Úy dâng thánh lễ hằng ngày cầu nguyện cho linh hồn Cố Linh Mục Giuse. Đồng thời, xin quý Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng tổ chức cho các xứ đoàn cầu nguyện chung và xin lễ cho linh hồn Thầy Cả Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa.


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành ngày thứ Bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017 lúc 11:30 am tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Tâm thuộc giáo phận Galveston-Houston, TX.


Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót tha các tội lỗi để linh hồn Thầy Cả Giuse Đoàn Đình Bảng sớm về nước Thiên Đàng.


Thành Kính Phân Ưu,


Lm. F.X Nguyễn Thanh Bình, SVD

Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN/HK

RELAY ADORATION IN SOUTHERN REGION

Xin tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện và nếu được, tới tham dự những buổi Chầu Lượt kế tiếp tại Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Oklahoma City, OK vào Chúa Nhật tuần này Ngày 28 Tháng 5.

  • Ngày 28 Tháng 5 - Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Oklahoma City, OK
  • Ngày 1 Tháng 6 - Đoàn Thánh Tâm, Port Arthur, TX
  • Ngày 4 Tháng 6 - Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, Houston, TX
  • Ngày 11 Tháng 6 - Đoàn Saviô, Houston, TX
  • Ngày 18 Tháng 6 - Đoàn Đức Mẹ La Vang, Albuquerque, NM
  • Ngày 25 Tháng 6 - Đoàn Kitô Vua, Houston, TX
  • Ngày 29 Tháng 6 - Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỳ III, Houston, TX
Big image

7TH SUNDAY OF EASTER - MAY 28th, 2017

1. Explore It! Today gospel is about Jesus’s Final Commission. He gathered his disciples and gave them 3 commands: “Go, therefore, and make disciples of all nations”, “Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit”, and “Teaching them to observe all that I have commanded you.” As disciples of God, they were sent to become the founders of the new church, and build his church across all nations. Jesus himself also promised that he will be there with them till the end, always.


2. Connect It! His commands weren’t easy tasks, but the disciples still headed out to fulfill it regardless. They went, not because they were forced to go, or because there won’t be any obstacles on the road. They went, because they had faith in Jesus, they believed in his promise that he will always be there with them. They knew that doesn’t what lies ahead on their journeys; God will be there are pull them through.


3. Live It! How will you go and make disciples in your own community? How will you show everyone around you that you are truly a disciple of God? When you are in doubt, how will you be able to rely on God, to go through all obstacles in life?


4. Remember It! Go, therefore, and make disciples of all nations” (Matthew 28:19)

HAPPENING THIS WEEKEND!

30TH ANNIVERSARY of MIỀN ĐÔNG BẮC

Let us join in celebration with TNTT Miền Đông Bắc – VEYM North Eastern Region on their 30th anniversary. May you accomplish another milestone with God's love as you bring the youth closer to the mystery of the Holy Eucharist. Give thanks to the Lord for He Is GOOD!

AT THE WESTERN REGION

This weekend, from May 27th to 29th, 340 youth will attend Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Tây being held at Châu Sơn Monastery. Through the theme “Unity in Christ”, participants will experience a journey of faith through various meaningful and fun activities. Speakers, performers and facilitators include Frere An-Phong, Nelson Gonzales, the Sisters of Holy Cross - Quy Nhơn, Cha Tuyên Úy Vincentê Nguyễn Đình Truyền and Huynh Trưởng Miền Tây.


Also, happening at the same place, Sa Mạc Samaritanô 62, features the future Trợ Tá of Miền Tây. This could be the best opportunity to put their lesson and learning into practice: serving 240 youths. Best wishes in Christ!

Big image

IN THE SAN DIEGO AREA OF THE SOUTH WESTERN REGION

Please join us in praying for the safety and success of all participating in Đại Hội Liên Đoàn San Diego this weekend. May God bless all of you abundantly!

AT THE MID-ATLANTIC REGION - D.C. AREA

Nhằm vào mục đích tăng thêm kiến thức về phong trào và giúp các trưởng thấu hiểu về những việc điều hành, Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề Lãnh Đạo và Sinh Hoạt sẽ được tổ chức ở Miền Trung Đông (Rockville, MD) cuối tuần này. Vì lợi ích và tương lai của phong trào, xin cảm ơn các sa mạc sinh và xin chúc sa mạc được thành công tốt đẹp.

UPCOMING EVENTS

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ


Rạng Đông 39 | HLHT Cấp 1 | Knoxville, TN | MDN | Contact: Tr. Trung Quân

Đuốc Hồng 10 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Knoxville, TN | MDN

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông