Teadmusloome

Teadmusloome on protsess, mille käigus luuakse uut teadmist kas üksi või rühmas ja seda tulemit jagatakse teistega tagasiside saamise eesmärgil.

Big image
Big image
Big image