Jeugdzorg in de praktijk

live voorbeelden

Big image

Opdracht

Als pedagogisch werker kan je met verschillende doelgroepen gaan werken. Hiervoor heb je kennis nodig van de verschillende doelgroepen. Een van deze doelgroepen zijn jongeren die verblijven binnen de gesloten jeugdhulpverlening.


De volgende thema’s worden onder andere behandeld, jongeren met ernstige gedragsproblemen en mogelijk een strafrechtelijke titel, ondertoezichtstelling (OTS), gesloten jeugdzorg, gedragsbeïnvloedende maatregel, Justitiële Jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting en jeugdstrafrecht, politie interventie, (jeugd)reclassering, Halt-aanpak enz.


Big image

De deskundige

Jij gaat als deskundige studenten informeren over de werkwijze, aanpak, rechten en plichten (van zowel client alsmede instelling en jeugdwerker) aan de hand van je eigen praktijk .

Hiervoor geef je een pakkende presentatie met praktijkvoorbeelden en ga je het gesprek aan met de toekomstige jeugdwerkers. Je doet dit samen met een medestudent. De jongeren en jij als jeugdwerker zijn de centrale thema's.


Tijdsduur 30-45 minuten


Start iedere woensdag 14:30

Afspraken, data's en volgorde

  1. Rianne en Ellen 23 november
  2. Jocyce en Cecile 30 november
  3. Jesper en Manon 7 december
  4. Cas en Joost 14 december

Achtergrond informatie