CSharp Öğreniyorum

CSharp Öğrenmenin en kısa yolu

Big image

PROGRAMLAMA İLKELERİ

"En az hata içeren kod, hiç olmayan koddur."

Programcıların en büyük yanılgılarından biri görevlerinin kod yazmak olduğunu zannetmeleridir. Oysa programcıların asıl görevi bir ihtiyacı gerçeklemek, bir sorunu çözmektir. Eğer bir sorunu hiç kod yazmadan çözebiliyorsanız öyle yapın. Çünkü her yeni kod beraberinde yeni hatalar getirecek ve ayrıca yazılımın karmaşıklığını artırarak sürdürülebilirliği azaltacaktır. Bu sebeple bir satır kod yazmadan önce iki kere düşünün.

"Herkes, bilgisayarın anlayabileceği kodu yazabilir. İyi programcılar insanların anlayabileceği şekilde kod yazarlar."

Programcılar karmaşığa eğilimlidirler. Oysa bu eğilim bir süre sonra sürdürülemez yazılımlara dönüşür. Bu sebeple yazdığınız kodu sizden sonra okuyacak insanlar olacağını da düşünerek çözüme giden en basit ve en anlaşılır yolu bulmaya çalışın.