Õppimine töökohal

Meie grupi nägemus (Kärt, Jaanika, Katri, Ebe, Maria Maarja)

Õpitakse koos ja üksi

Selleks peab olema tahtmist, motivatsiooni ja organisatsiooni-poolset toetust

Õpitakse siis kui reflekteeritakse

Õpitule peab looma tähenduse, kuid see on paraku nõrk koht. Õppimisele mõtlevad rohkem juhid ja vähem töötajad.

Eritasandi töötajate nägemus õppimisest

Järeldus

Eri tasandid organisatsioonis näevad ja käsitlevad õppimist nii enda kui ka organisatsiooni seisukohast erinevalt. Mida vastutusrikkam amet, seda laiemalt mõeldakse. Toetus ja koostegutsemine on olulisem spetsialistidele ja juhtidele, lihttöötajad/teenindajad mõtlevad pigem hästi konkreetsetele ja praktilistele teguritele (aeg, kes mu töö ära teeb). Siiski võib öelda, et ühisosana mainisid kõik intervjueeritavad, et organisatsiooni- ja juhipoolne toetus on töökohal õppimise puhul vajalik.

Kokkuvõtteks