עשרת הדיברות

מגישה: עמית בכר

ענן מילים - עשרת הדיברות

בעבודה זו נתבקשנו לחשוב על מילים אשר קשורות לעשרת הדיברות. לאחר שחשבנו ומצאנו מילים שקשורות לנושא, היינו צריכים להכניס את כל המילים לענן מילים שהכותרת שלו היא "עשרת הדיברות".
Big image

משה בראי האומנות - שכבות מידע

בעבודה זו נתבקשנו לבחור ביצירת אומנות של משה. לאחר שמצאנו יצירת אומנות של משה, היינו צריכים למצוא מידע על היצירה עצמה ובנוסף, גם לפרש כיצד מתואר משה ביצירה זו.

עשרת הדיברות והסברים

בעבודה זו נתבקשנו להוסיף ללוח שיתופי את עשרה הדיברות ולהסביר אותן. לאחר מכן, היינו צריכים להוסיף תמונה המתאימה ומתארת כל דיבר.

מבט ממוקד על דיבר