החנ"ג בחינוך המיוחד במחוז מרכז

מירי יגל

החינוך הגופני בחינוך המיוחד במחוז מרכז פעיל ובועט

הצטרפו ושתפו בעשייה שלכם בשטח עם תלמידי החינוך המיוחד במסגרת החינוך הגופני