מסיבת "שפשוף נעים" של דביר!

עוד שבועיים!

בואו לציין את היום הגדול של דביר!

מסיבת גיוס של דביר

Wednesday, Feb. 27th, 9pm

קיבוץ כפר עציון

Kfar Etsyon