Palliatieve zorgen

...................................

Wat zijn palliatieve zorgen?

Het is een totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening, waarbij er geen genezing meer mogelijk is.


Big image

Voor wie zijn deze zorgen?

Palliatieve zorgen zijn er voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Hiervan zijn 90% kankerpatiënten, 10% zijn patiënten met een terminaal orgaanfalen zonder oncologische problemen.
Big image

Waar kan een palliatieve patiënt opgenomen worden, verblijven, ...?

De totaalzorg kan geboden worden op verschillende plaatsen. De patiënt kan zowel thuis als in rust-en verzorgingstehuis, als in het ziekenhuis verblijven. Ook kan de patiënt naar en palliatieve eenheid, of beschut wonen.

Palliatieve zorg is een recht. Iedere palliatieve patiënt die dat wenst mag palliatieve zorg inroepen, ongeacht waar hij verblijft.


Wat wordt er gedaan?

  • Fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid en braken wordt er opgevangen.

  • Er wordt aandacht gegeven aan psychologische en emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn omgeving.

  • Er wordt sociale begeleiding geboden, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de personen die de zieke omringen.

  • Spirituele opvangen van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Wordt er financieel geholpen?

Afhankelijk van de verblijfplaats van de patiënt, heeft hij ook recht op een aantal financiële tegemoetkomingen.


De huisbezoeken van de huisarts en de thuisverpleging voor palliatieve patiënten zijn gratis. Sommige geneesmiddelen, verzorging en hulpmiddelen kunnen duur zijn wanneer de patiënt thuis wordt verzorgd.

Door een palliatief forfait, toegekend door het ziekenfonds, kunnen deze kosten verplicht worden. De aanvraag gebeurt aan de hand van een formulier, opgesteld door de huisarts.


Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

In 2013 bedraagt het forfait 638,29 euro. Het wordt voor één maand toegekend.