פרשת כי תצא

המסע אל הדרשה

Life Vest Inside - Kindness Boomerang - "One Day"

פרשת כי תצא

ערך:עזרה לחלשים

אני מתחבר לערך שלי בכך שאני עוזר לחלשים.

אחריות שאני לוקח היא:שאני יעזור לחבר שנפל או לילד עצוב.