Vana-Rooma

5.Klass-ajalugu

Vana-rooma sõjad

Roomlased vallutasid kõigepealt tänapäeva Itaalia alad ning seejärel enamiku teisi Vahemere-äärseid alasid.

Rooma riigi territoorium oli suurim Traianuse valitsemisajal (98117), mil impeeriumi alla kuulusid peale Itaalia ja Vahemere saarte ka Britannia (Inglismaa), Gallia (Prantsusmaa,Belgia, Holland, Luksemburg, Šveits, osa Saksamaast), Hispaania, alad lõunapool Doonaud (Baieri, Austria, Ungari, Albaania, Bulgaaria, Serbia, Horvaatia, Sloveenia ), Daakia(Rumeenia), Makedoonia, Ahhaia (Kreeka), Väike-Aasia, Mesopotaamia ja Armeenia (Türgi, Iraan, osa Iraaki, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaan), Süüria ja Juudamaa (osaJordaaniast, Süüriast, Liibanonist ja Iisraelist) ja kogu Põhja-Aafrika rannik (Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa ja Egiptus).

Alates 2. sajandist hakkas Rooma riigi territoorium naaberriikide ja -hõimude pealetungi tagajärjel pidevalt vähenema.

Vana-Rooma-Pärsia sõjad

Rooma-Pärsia sõjad olid sõdade seeriad, milles Rooma riik (hiljem Bütsants) osales kahe suurriigiga: Sassaniidide ja Partia riigiga.

Esimesed lahingud Rooma ja Partia vägede vahel toimusid aastal 92 eKr. Sõja viimased taplused peeti Bütsantsi ja Sassaniidide riigi vahel. Rooma-Pärsia sõjad lõppesid muslimite vallutustega (628 pKr), kes purustasid Sassaniidide riigi ja hõivasid suure osa Bütsantsi territooriumidest. Kuigi sõjad kestsid sajandeid, jäi lahingute toimumise piirkond praktiliselt muutumatuks.


Vana-Rooma teater

Suurim ja prestiižikaim teater on Kuninglik Teater (Det Kongelige Teater (asutatud 1748). See asub Kopenhaagenis Kongens Nytorvil ning seal etendatakse nii sõna- kui ka muusikalavastusi. Teiste tuntud teatrite seas on Uus Teater (Det ny Teater), Aarhus Teater ja Aalborg Teater.