Història dels còmics

Que son els còmics?

Un còmic o historieta il·lustrada és una narració realitzada mitjançant una seqüència d'imatges o il·lustracions juxtaposades de forma deliberada, que tenen com a objectiu transmetre una història o qualsevol informació al lector, i provocar una impressió estètica. Per a fer-ho, els autors de còmics utilitzen tot un seguit de recursos gràfics.

El còmic a Catalunya


Els inicis del còmis català estan marcats per l'aparició de dos tipus de publicació ben diferents. D'una banda trobem les revistes infantils, de l'altra, les revistes satíriques o la valencian, publicacions dirigides clarament a adults no considerades còmics sinó humor gràfic.

L'expansió del manga

El 1988, gràcies a l'èxit de les versions en dibuixos animats, el manga va començar a difondre's internacionalment.En el dia d'avui, el manga s'ha consolidat en la societat occidental, arribant a ser imitat per autors nord-americans i europeus i donant lloc a moviments.

El llenguatge del còmic

El còmic té un llenguatge icònic-verbal i el posa en estreta relació amb el teatre, la novel·la, la pintura, la il·lustració o la fotografia. El grafisme s'imita el so a través de les onomatopeies; amb la successió de vinyetes per tal de representar la temporalitat, la bafarada o globus indiquen els diàlegs dels personatges o amb altres recursos expressius.

El còmic i altres mitjans de comunicació

· El còmic i el teatre

· El còmic i la novel·la

· El còmic i la pintura

· El còmic i el cinema