l'energia

por lydia de pedro jimenez 5ºep a

que son les fonts dénergia

les fonts d'energia són els recursos natulars que l'home utiliza per a produir la força neccesaria per a fer funcionar les maquines , es industries i els tramports

les fonts dénergia no renobables

les fonts d'énergia no renobables son aquells que es troben de forma limitada en el planeta i la velocitat de comsun de cual es la seua regeneració

imatges dénergia

l'energia renobable

es denominada energia renobable a l'energia que sopte de fonts naturals virtualment inegotables

el sol

l'energia que produeix del sol es la radiació solar
Big image

vent

l'energia del vent s'anomena energia eleolifica