EL MEU INSTRUMENT

ARES SOLÉ PÉREZ

LA MEVA GUITARRA

El instrument que he triat és la guitarra i li he ficat el nom de "solet". La guitarra és de la família dels cordòfons.

MATERIAL

Per construir la guitarra he necessitat: una caixa de sabates, unes tisores, cola blanca i fil elàstic.

PASOS PER CONSTRUIR-LA

Primer he agafat la caixa de sabates i li e fet un forat al mig. Després, amb cola blanca, li he empegat 2 petits cartonets cada cantó de la guitarra. A continuació ha cada cartronet li he fet 6 foradets amb les tisores. Per últim, a cada forat li he passat un tros de fil elàstic i els he anat col·locant de greu a agut.

PARTS

Les seves parts són: el pont, la caixa de ressonància, les cordes, el mànec, les clavilles i els trasts, tot i que, jo no li he pogut ficar ni el mànec, ni les clavilles ni els trasts.

COM ES PRODUEIX EL SO

Primer, les cordes. Després la vibració es transmet a la caixa de ressonància, i allí s'amplifica.

How to make a cereal box guitar