Serverite häälestamine/haldamine

praktika

Eesmärgid

Õppija kinnistab reaalses tööstituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi

Praktika kestvus

Kestab praktika lõppemiseni!

Toimumisaeg

Friday, May 31st, 9pm to Sunday, June 23rd, 11pm

Kevade

Tallinn, Harju County

Lõppeb siis kui algab suvi :)

EELTEADMISED JA OSKUSED


Teadmised arvutivõrkudest ja -riistvarast

PRAKTIKA ÜLESANDED