הגבלת זכויות האדם בדמוקרטיה

כתב: מיכאל

הגבלת זכויות האזרח

האם לשלול את הרישיון של אזרח שהסיע מחבלים לפיגוע בלי לדעת הוא מוצדק?

כאשר שוללים את הזכויות של אזרח יש דילמה האם הסיבה מוצדקת? לכל אחד יש דעה משלו אני בא להציג את הדעה שלי בנושה אני אתן דוגמאות ואציג את דעתי בואו לשמוע את הנאום שלי בנושא הגבלת זכויות האדם בדמוקרטיה
Big image