אי צדק סביבתי

מציגות מעיין זינר ושירה כהן

העברת הדברים המזיקים לאזורי השוליים

אין כאן אף אחד שיגיד שהוא רוצה שאנטנה או מפעל שיתקיים ליד ביתו ולכן בעצם גם אנו נמצאים באזור הגרעין ובעצם אין ילד או מבוגר שלא רוצה שיהיה לו קליטה טובה בטלפון או כביש מהיר אבל בעצם אנו יודעים שלא נרצה אותם באזורינו אז אנו בעצם מעבירים מאזור הגרעין שהוא בעצם הנקודה החזקה לאזור החלש שגם ככה יש לו בעיות וכך הוא לא יוכל להתנגד

ניצול משאבי המדינות הפחות מפותחות

החברות המפותחות משתמשותץ במשאבי הטבע של החברות הפחות מפותחות הם אמנם משלמות

הסכומים שהחברות הרב לאומיות משלמות תמורת חומרי הגלם נמוכים מאד , אחרי שהםמעבדים אותם למוצרים מוגמרים הם מרוויחים הרבה יותר.

משהו למחשבה: האם אתם היתם מפסיקים להשתמש בחשמל או בחומרים שמיוצרים במיפעלים ומיצרים הכל בעצמכם?

מה לדעתכם אפשר לשנות?