Kaospilot Co - creation Design

Vi erbjuder en 2-dagars utbildning i samskapande i Stockholm

Onsdag 20 mars till torsdag 21 mars 2019

Plats: Centrala Stockholm, plats meddelas ca 2 månader innan.

Deltagare: Maximalt 20, blandad grupp från alla sektorer.

Språk: Svenska, med vissa inslag på engelska.

Lyckas bättre med samskapande processer!

I ett unikt samarbete kan Knowhouse erbjuda Kaospiloternas utbildning som ger dig färdigheter i hur du kan facilitera samskapande processer. Vi ger dig en introduktion till hur du skapar samhörighet med andra människor – och ger dig verktyg för att göra det. Du kommer arbeta med design av sammanhang som involverar människor – invånare, användare, kunder – som aktiva samskapare. Samskapande handlar om att skapa värden som är större än de du kan skapa på egen hand! För att lyckas med det behöver du en aktiv och jämlik involvering från alla inblandade – och det förutsätter att alla delar kunskaper, resurser, idéer, mm för att nå ett gemensamt mål.

Big picture

Innehåll

Under de två utbildningsdagarna får du inspiration genom inspel och arbete utifrån de kunskapsområden som utgör grunderna för framgångsrika samskapande processer:


 • Framtidsanalys
 • Samhörighet, värderingsbaserade och meningsfulla sammanhang
 • Samskapande genom designtänkande
 • Dynamiska och processorienterade handlingsplaner
 • Professionell feedback på specifika projekt

Kaospiloternas pedagogiska ansats är grundad i action-learning-metodik vilket innebär att praktiska övningar utgör grunden för att testa kunskaper och teorier – och lära sig. Utbildningen varvar miniföreläsningar med presentationer av, och träning i, verktyg och metoder – och reflektioner om lärdomarna.


Du kommer också att arbeta med och bli inspirerad av andra deltagare som arbetar med samskapande. Därutöver ges du möjlighet att arbeta på dina egna projekt.

Vem bör delta?

 • Vi har skapat utbildningen för alla som ser värdet av förbättrad samverkan och samskapande men som på olika sätt upplever svårigheter och utmaningar.


  • Du kanske arbetar med kund-, användar- eller medarbetarinvolvering i näringslivet.
  • Du kanske arbetar i den offentliga sektorn med medborgares eller brukares delaktighet och engagemang.
  • Du är kanske involverad i en ideell organisation och vill utveckla ert sätt att arbeta med frivillighet.
  • Du är kanske är en enskild ledare eller medarbetare som ser ett brett värde av att utveckla dina förmågor i samskapande.

Du deltar på utbildningen för att…

 • Du behöver verktyg för att bättra involvera andra.
 • Du vill lära dig mer om att facilitera gemenskaper.
 • Du vill veta mer om hur man designar trygga lärmiljöer.
 • Du vill kunna skapa entusiasm och du ser möjligheter i mångfald.

Pris

 • 6.000 kr exkl moms per deltagare.
 • 5.000 kr exkl moms per deltagare om två eller fler deltagare från samma organisation anmäls samtidigt.
 • Avgiften faktureras ca 30 dagar innan utbildningen.
 • Lunch och fika ingår.


Anmälan till jan@knowhouse.se

Information om villkor längst ned på denna sida.

Omdömen från tidigare deltagare

Detta är första gången utbildningen ges i Sverige. Deltagare i Danmark har sagt:


“I got some specific tools which for sure will have a positive affect in my business.”

- Kristina Mygind, Randers.


“The Kaospilot co- creation program was inspiring and proved to me that co-creation matters and can make a difference.”

- Nicolai Juhler, Center for Urban Arts, Aarhus.

Mer information och anmälan:

Kontaktperson i Stockholm:


Jan de Man Lapidoth

Om Kaospilot

Sedan 1992 har Kaospiloterna arbetat systematiskt med att leda och underlätta förändrings- och samskapandeprocesser. Vi är en kreativ och dynamisk utvecklingsorganisation som utgörs dels av en skola med ett 100-tal nyfikna mönsterbrytare från hela världen, och dels ett konsulthus som skapar träningsprogram inom ledarskap, innovation, kreativitet och samskapande.

När och var

Wednesday, March 20th 2019 at 9am to Thursday, March 21st 2019 at 4pm

Centrala Stockholm, plats meddelas

Anmälan till: jan@knowhouse.se

Föranmälan fram till 4 februari 2019, fri avbokning. Därefter bindande anmälan. Mellan 4 februari och 18 februari, 10% i avbokningsavgift. Därefter 50% i avbokningsavgift.