התפילה המוסלמית

מגישים אמיר, רגב ורייפמן

התפילה:

.

תפילה היא פניה אל משהו בלתי נראה שנעשית בדרך של הבעת משאלה, או כתפילה סדירה במסגרת פולחן דתי, הבעת תודה או אף כשיח, שבו האדם שופך את ליבו בפני האל.

במה מלוות התפילה

המוסלמי מתפלל חמש פעמים ביום בוקר צהריים מנחה מעריב ולילה. הוא יכול להתפלל בכל מקום ביחידות או בציבור. הקריאה לתפילה נעשית על ידי המואזין מצריח המסגד. המוסלמים מטהרים את גופם לפני התפילה רוחצים רגלים ידיים ופנים. ורק לאחר מכן מכם מתחילים את התפילה. התפילה מלוות בתנועות ויתכפפויות של המאמין השתחוויות ועוד...
למה יהודים ומוסלמים לא מתפללים יחד