Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Kutse heast koolist!

Meie kool.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus loodi Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2003 korraldusega nr 139-k, mille kohaselt korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus. Eelnevalt 2000 aastal oli Pärnu Kutseõpekeskusega liidetud Pärnu Kodumajanduskool. Majandusüksusena allub koolile Tihemetsa metskond suurusega 5449,0 ha. Õppetöö uues koosseisus ja uue nime all algas 01. september 2003. 15.10.2010 seisuga õpib koolis 1329 õpilast, mis teeb meist maakonna suurima kooli. 15.10.2010 seisuga on töötajaid 182, nendest pedagooge 118. 01.04.2005 anti Pärnu linna poolt Pärnumaa Kutsehariduskeskuse käsutusse Niidupargi kinnistu. Aastal 2004 rakendus ja viidi lõpule Euroopa Liidu poolt rahastatav projekt “Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri väljaehitamise I etapp 2003 - 2006”. Õppetöökoda valmis 01. juunil 2006. II etapi tulemusena valmis 2010/11 õppeaasta alguseks teeninduse ja toitlustuse õppehoone. Majutamise ja toitlustamise valdkonna uus õppehoone pälvis Eesti graafilise disaini aastaauhinna keskkonnadisaini kategoorias, mis näitab õppekeskkonna kaasaegsust ja õpilasesõbralikkust. KUMUs toimunud rahvusliku reklaami- ja kommunikatsioonikonkursi "Kuldmuna" galal pälvis graafilise disaini kategoorias kuldmuna Pärnumaa Kutsehariduskeskuse seinagraafika, mille on loonud osaühing Creatum. Samuti võitis uue õppehoone sisegraafikalahendus äsja Riias toimunud Golden Hammer rahvusvahelisel reklaamifestivalil Art Direction kategoorias hõbeda.

Seisuga 01. september 2010 toimub õppetegevus järgmistes õppekohtades: Pärnu linna territooriumil aadressidel Pargi tn 1, Niidupargi tn 8//12, Niidupargi tn 10, Saarde valla territooriumil asukohaga Tihemetsa.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus osales konkursil Eesti Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2007, kus tunnustati kooli osalemise eest konkursil tunnustuskirjaga. Eesti Kvaliteediühingu poolt pälvis meie kool tunnustuse “Kvaliteedi Tegu 2008 “ kooli visiooni “Hea mainega tunnustatud õppekeskkonnaga parimaid töötajaid koolitav kutseõppeasutus” olulise realiseerimine eest 2008. a. jooksul. 2009. aasta kevadel liitus kool projektiga “Edasipürgiv organisatsioon”, mille raames viidi kolme erineva parendusvaldkonna näol ellu tegevusi kuue kuu jooksul. Tulemused võimaldasid koolil saada kaheks aastaks Edasipürgiva organisatsiooni tiitli.

Meie kooli teenused :)

Külastega meid!

  • Kui soovid odavalt süüa restorani toite.
  • Kui soovid täiuslikku meiki ja kaunist soengut.
  • Kui soovid õppida midagi, mida sa ei oska.
  • Lahtioleku ajad: 10:00-15:00

Minu Praktika!

Siin koolis olen ma juurde õppinud tegema suurköögi toite, restorani toite.

Olen õppinud teenindama, triikima ja ka koristama. Olen õppinud küpsetama pirukaid ja ka mõningaid kooke. Meie töö koosneb ka arvutis kalkulatsiooni tegemisest. Varem ei osanud ma midagi arvutis teha, kuid nüüd olen juba päris osav :)

Kooli laul