ארטמיס אלת הציד והירח

ערכה וכתבה עומר יצקן

קצת על ארטמיס......


ארטמיס הייתה אלת הציד והירח ואחת משנים עשר האלים האולימפים במיתולוגיה היוונית,

ואחת משלושת האלות הבתולות יחד עם אתנה והסטיה.

הלידה של ארטמיס


  • ארטמיס הייתה ביתם של ראש האלים זאוס ולטו


כאשר נודע להרה שלטו בהריון מבעלה היא אסרה עליה ללדת ביבשה לכן לטו נאלצה ללדת את ארטמיס באי בשם דלוס

אגדה אחרת מספרת כי הרה חטפה את איליתיה אלת הלידות, כדי למנוע מלטו המעוברת ללדת את ילדיה, אך האלים האחרים כפו עליה לשחרר את איליתיה. לחלופין, ארטמיס נולדה ראשונה וסייעה לאמה בלידת אחיה הצעיר אפולו.

על פי גרסה נוספת של המיתוס, ארטמיס נולדה יום לפני אפולו באי אורטיגאיה. היא סייעה ללטו להגיע לדלוס, שם נולד אפולו.

החפצים המאפיניים של ארטמיס הם חץ וקשת ואייל

בתה של ארטמיס

ארטמיס שכבה במחנה ובטנה גדל וגדל היא ברחה ליער והוציאה את התינוקת בזיהורות מן קרום הירח העטף אותה היא גילתה שעינייה חומות כפרווה של אייל עם אורות כסופים של הירח והחליטה שתקרא לה לוטול כשירד שלב לוטל צחקה וארטמיס הבינה שהיא אלת השלג היא השאירה את לוטול בהר וברחה