LOCKOUT ?

En bedre folkeskole for elevernes skyld

Alle elever skal have mere ud af folkeskolens undervisning


Folkeskolen skal forandres og omstilles. Skoledagen skal være længere med flere timer til bl.a. dansk, matematik og engelsk. Men øget timetal er ikke nok i sig selv. Skoledagen skal være længere, fordi der skal være muligheder for at organisere elevernes læring på mange forskellige måder. Undervisnin- gen skal udfordre og motivere alle elever og inkludere leg og bevægelse.
KL’s mål og ambitioner for en bedre folkeskole

- Eleverne skal have hyppige samtaler med deres lærer om resultater

- Lærerne skal arbejde tæt sammen og blive endnu dygtigere

- It skal understøtte en ny skole