Lędziny Poland

The most interesting city in Poland

Location:

Latitude: 50.142536
Longitude: 19.131054

Southwest of Warsaw

North of Slovakia

East of Paris


Szerokość geograficzna: 50.142536
Długość geograficzna: 19.13104

Na południowy zachód od Warszawy

Na północ od Słowacji

Na wschód od Paryża

Place:

 • speak polish
 • just polish people live there
 • lots of woods
 • farming and coal mining industry
 • most everything is local
 • rich soil
 • wind speed is about 13 mph year round
 • July is the hottest month
 • January is the coldest month
 • same seasons as us
 • not many natural disasters

 • mówią po polsku
 • tylko Polacy
 • wiele lasów
 • społeczność rolnicza
 • większość productów jest lokalnych
 • urodzajne gleby
 • prędkość wiatru wynosi około 13 mph przez cały rok
 • Lipiec jest najcieplejszym miesiącem
 • Styczeń jest najzimniejszym miesiącem
 • mają takie same pory roku jak my
 • nie ma wiele klęsk żywiołowych

Region:

 • lots of woods
 • smallish hills
 • polish language
 • July gets most rain
 • they get about 520 millimeters of rain per year
 • near the lake Zbiornik Dzeckowicie
 • most people are Catholics

 • wiele lasów
 • niewielkie wzgórza
 • język polski
 • w lipcu jest najwięcej deszczu
 • oni dostją około 520 milimetrów deszczu rocznie
 • w pobliżu jeziora Zbiornik Dzeckowicie
 • większość ludzi jest Katolikami

Movement:

People like to move there because it is a nice, calm and quiet area. Most all of the food there is grown locally, except for the tropical foods. It is a beautiful area with lots of woods and also a lot of open land. Some people do not like this rural area and prefer to move to larger cities like Bytom or Katowice, but these areas are more dangerous and more crowded. Ledziny also has a town square where the are more home and small shops like a convenience store and an apothecary, but most homes are out by the fields and the woods.


Ludzie mieszkają tutaj dlatego, że okolica jest ładna, spokojna i cicha. Większość żywności jest uprawiana lokalnie, z wyjątkiem żywności tropikalnej. Jest to piękny obszar z dużą ilością lasów i otwartej przestrzeni. Niektórzy ludzie nie lubią tej wiejskiej okolicy i wolą przenieść się do większych miast, takich jak Bytom czy Katowice , ale te obszary są bardziej niebezpieczne i bardziej zatłoczone . Lędziny posiadą również plac miejski , gdzies są bardziej domowe i małe sklepy, takie jak sklep spożywczy i aptekarz, ale większość domów jest przy polach i lasach .

Human-Environment Interaction:

 • lots of fields for growing food
 • parts of forests cleared for land
 • a lot of air pollution
 • not extremely sunny
 • buildings are made of bricks and concrete, not wood because it is stronger
 • one coal mine called Kopalnia Ziemowit runs under Lędziny


 • wiele pól do uprawy żywności
 • części lasów wycięto na grunty
 • powietrze jest bardzo zanieczyszczone
 • nie ma dużo slonca
 • budynki wykonane są z cegły i betonu, a nie z drewna, ponieważ beton jest silniejszy
 • jest jedna kopalnia węgla kamiennego, ktora nazywa sie: Kopalnia Ziemowit