קהילה מתוקשבת לומדת

תוצרים לבינסקי רן

משימה 1 – התייחסות למאמר "למידה משמעותית 2020– טכנולוגיה מעצבת משמעות". דר' עידית אבני ודר' אברום רותם ספטמבר, 2013

המאמר:

למידה משמעותית 2020– טכנולוגיה מעצבת משמעות

דר' עידית אבני ודר' אברום רותם ספטמבר, 2013

תמצית:

במאמר מוצגת ההתכווננות והחזון של הלמידה בשנת 2020 בראייה של למידה משמעותית.

המאמר מכיר בתהפתחות הטכנולוגית ובשימוש בטכנולוגיה התופסים מקום מרכזי הולך ומתגבר בחברה ובחינוך.

במונח למידה משמעותית נחשיב דיון במיומנויות קוגניטיביות, רגשיות והתנהגותיות, חשיבה ביקורתית, חקר, פתרון בעיות, שיתופיות,למידה בהקשרים חברתיים, תקשורת יעילה, הנעה, נחישות, ויכולות כמו יצירתיות, יזמות, מנהיגות ואתיקה

(Pellegrino and Hilton, 2012).

על כן מטרת המאמר לבוא ולבחון ולהציג כיצד למידה משמעותית הרלוונטית בהגדרתה גם כיום יכולה לבוא בשיתוף עם התקדמות טכנולוגית ליצירת סינרגיה.

תוכן משמעותי:

המאמר מתייחס באופן נרחב ליכלת הטכנולוגית המתפתחת כנוגעת באופן אישי בתלמיד כלומד בהתאם ליכולות שלו, לקצב הלמידה שלו, לרמת החיברות שלו(המתביישים להשתתף בכיתה לדוגמא)

אבני רותם ב 2011 ציינו כבר התפתחות טכנולוגית למידה שעזרת סייענים וירטואליים אישים שישמשו כמורים אישיים לכל תלמיד יעקבו אחר קצב התקדמותו ויכוונו את הלומד לצד המורה האנושי.

הלמידה ב 2020 תהייה למידה ללא גבולות במגוון ערוצים ואורינות דיגיטלית בעוד הלומד יעבור דרך למידה אישית למידה קבוצתית ולמידה אוניברסלית.

הלמידה תהייה למידה פעילה וחוויתית במובן של לחוות את הלמידה, להעצים אותה, להנגיש אותה באופן אישי לכל אחד להבדיל מהכיתה בה רק תלמיד אחד כל פעם עונה על שאלת המורה במקרה הזה כל תלמיד עונה בעצמו ומקבל איזון חוזר ואישי על תשובתו.

הגיוון הרב שהטכנולוגיה מאפשרת תציג אפשרויות בחירה מרובות לסגנונות למידה שונות ולתחומי עיניין אישים. לא רק אופי הלמידה משתנה וגמיש גם התוצרים ימותאמים לסגנון הלמידה.

השימוש בטכנולוגיה המאפשר "כיתה הפוכה" מחד או כתוספת למידה לאחר השיעור ובכך מאפשר לשיעור ולמורה להיות צומת מרכזי אבל לא בלעדי במהלך הלמידה

דעה אישית:

כמורה בכיתה החווה את התלמדים שנשארים מאחור כיוון שאני לא מסוגל לתת מענה אישי לכולם אלא פונה למכנה המשותף של הרוב אני רואה חשיבות רבה במאמר זה המציג עתיד בהיר יותר ללמידה אישית המונגשת ללומד באמצעות ההתפתחות והשימוש בטכנולוגיה. בדיקת ידע בצורה מותאמת ולאו דווקא באפיק יחיד לכל קבוצת הלימוד

לא סקרתי את כל הנושאים המוזכרים במאמר אבל העושר הנחשף במאמר זה לגבי השימושים בטכנולוגיה והייתרונות אותה הטכנולוגיה מביאה לחיינו בהעשרת יכולותיו של הלומד כיחיד וכחלק מקבוצה, הכנתו של הלומד לשימוש בטכנולוגיות שיהוו מרכז בחיו העתידיים והכרה והבנה שהטכנולוגיה חייבת להיות חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה שלנו כמורים ושל התלמיד כלומד - מעוררים השראה.

מטלה 2 - שיעור מתוקשב, שיקולים בהקמת מפעל. נושא השפעת פחממנים על הסביבה כיתה ט'