СОУ "ХРИСТО БОТЕВ"

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ-15 СЕПТЕМВРИ 2013 ГОДИНА

Мило дете,

Отново е 15 септември И отново ще се срещнем в любимото ни училище.


Очаквам те с нетърпение в двора на СОУ "Христо Ботев" от 09:00 часа