D66

Steun ons en wordt lid

D66

D66 kiest voor nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinancien en onderwijs als mentor.

Geen nieuwe bewaarplicht

De Europese bewaarplicht dwong telefonie- en internetaanbieders te registeren wie met wie contact heeft gehad. Maar deze werd afgeschaft omdat het privacybreuk. D66 staat hier vrij in.

Beschermend neutraliteit

Wat democratie is voor de rechtstaat, is netneutraliteit voor het internet.Het Europees Parlement moet internetaanbieders daarom verbieden om de toegang tot websites of het gebruik van diensten te beperken of blokkeren.D66 staat hier vrij in.

Geen handelsverdragen die privacy schenden

De verdragen met andere landen moeten getoetst worden op privacy en andere fundamentele rechten. Hier staat D66 vrij in

vooruitstrevend en open acteursrechtbeleid

Het Europese auteursrechtbeleid moet er op gericht zijn om de productie en distributie van cultuur te bevorderen en om kunstenaars een eerlijke vergoeding voor hun werk te verschaffen.Het Parlement moet zich inzetten voor een flexibel en modern auteursrecht dat zowel de rechten van rechthebbenden als de rechten van burgers respecteert. D66 is hier vrij in.

Maak evenwichtig cybersecuritybeleid

Het belang van een veilige informatiesamenleving is groter dan ooit. Europese maatregelen tegen cybercrime en Europees cybersecuritybeleid moeten daarom het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken en geen vals gevoel van veiligheid opleveren. D66 is hier in vrij.

Geen websiteblokkades

Politici moeten in plaats daarvan wetgeving bevorderen die het auteursrecht moderniseert en illegale activiteiten waar nodig bij de bron aanpakt. D66 is hier lekker makkelijk in.

Bescherm persoonsgegevens

De regels die bepalen hoe bedrijven op internet met jouw gegevens om mogen gaan zijn inmiddels bijna twintig jaar oud. Daarom wordt er op dit moment in Brussel gewerkt aan nieuwe privacywetgeving. D66 is hier vrij in.